Government Official Sample Clauses

Government Official any officer or employee of a government or of any ministry, department, agency, or instrumentality of a government; any person acting in an official capacity on behalf of a government or of any ministry, department, agency, or instrumentality of a government; any officer or employee of a company or of a business owned in whole or part by a government; any officer or employee of a public international organization such as the World Bank or the United Nations; any officer or employee of a political party or any person acting in an official capacity on behalf of a political party; and/or any candidate for political office; any doctor, pharmacist, or other healthcare professional who works for or in any hospital, pharmacy or other healthcare facility owned or operated by a government agency, ministry or department. Zástupce veřejné moci: jakýkoli úředník či jakýkokoli zaměstnanec vládního úřadu či jakéhokoli ministerstva, rezortu, úřadu či agentury, nebo zástupce státního/správního úřadu; jakákoli osoba jednající v úřední funkci jménem státního/správního úřadu či jakéhokoli ministerstva, ústavu, úřadu či agentury nebo zástupce vládního úřadu; jakýkoli úředník či zaměstnanec společnosti či podnikatelského subjektu vlastněného státem, v dílčím či plném rozsahu; jakýkoli úředník či zaměstnanec mezinárodní organizace veřejného charakteru jako např. Světová banka či Organizace spojených národů; jakýkoli úředník či jakýkoli zaměstnanec politické strany či jakákoli osoba jednající v rámci jí svěřené pravomoci jménem politické strany; a/nebo jakýkoli kandidát na politickou funkci; jakýkoli lékař, farmaceut či jiný profesionál ve zdravotnictví, pracující pro či v jakékoli nemocnici, lékárně či jakémkoli jiném zařízení zdravotnického typu ve vlastnictví či provozovaném státním/správním úřadem, ministerstvem či ústavem. Item(s) of Value: should be interpreted broadly and may include, but is not limited to, money or payments or equivalents, such as gift certificates; gifts or free goods; meals, entertainment, or hospitality; travel or payment of expenses; provision of services; purchase of property or services at inflated prices; assumption or forgiveness of indebtedness; intangible benefits, such as enhanced social or business standing (e.g., making donations to government official’s favored charity); and/or benefits to third persons related to government officials (e.g., close family members). Hodnotné věci: budou vykládány v širším smyslu a mohou tak zejména zahrnovat ...
Government Official. As used in this Agreement, “Government Official” includes (1) any elected or appointed non-US Government official (eg, a legislator or a member of a non-US Government ministry), (2) any employee b. Úřední osoba. Pro účely této Smlouvy pojem „Úřední osoba” označuje (1) jakoukoli volenou nebo jmenovanou úřední osobu vlády jiné než vlády USA (např. zákonodárce nebo úředníka ministerstva vlády jiné než vlády USA), (2) or individual acting for or on behalf of a non-US Government official, non- US Government agency, or enterprise performing a function of, or owned or controlled by, a non-US Government (eg, a healthcare professional employed by a non-US Government hospital or researcher employed by a non-US Government university), (3) any non-US political party officer, candidate for non-US public office, or employee or individual acting for or on behalf of a non-US political party or candidate for public office, (4) any employee or individual acting for or on behalf of a public international organization, and (5) any member of a royal family or member of a non-US military. jakéhokoli zaměstnance nebo osobu jednající jménem či z pověření úřední osoby vlády jiné než vlády USA, úřadu vlády jiného než vlády USA nebo podniku, který vykonává vládní funkci pro vládu jinou než vládu USA, nebo který vlastní či řídí vláda jiná než vláda USA (např. zdravotníka zaměstnaného ve státní nemocnici, která není státní nemocnicí USA, nebo výzkumného pracovníka zaměstnaného na státní univerzitě, která není státní univerzitou USA), (3) jakéhokoli představitele politické strany v jiné zemi než USA, kandidáta na veřejnou funkci v jiné zemi než USA, zaměstnance nebo osobu jednající jménem nebo z pověření politické strany nebo kandidáta na veřejnou funkci v jiné zemi než USA, (4) jakéhokoli zaměstnance nebo osobu jednající jménem nebo z pověření veřejné mezinárodní organizace a (5) jakéhokoli člena královské rodiny nebo příslušníka armády jiné než armády USA.
Government Official. The term “Government Official” shall mean any officer or employee of any Governmental Entity or any department, agency or instrumentality thereof, or of any government-owned or government-controlled corporation or any public international organization, or any person acting in an official capacity for or on behalf of any such Governmental Entity or department, agency, instrumentality, corporation or public international organization.
Government Official. In the event that during the term of this Agreement a Non-U.S. Government Official acquires a direct or indirect interest in Distributor or in the transaction contemplated by this Agreement, or any Non-U.S. Government Official becomes an owner, director or employee of Distributor, or any owner, director or employee of Distributor becomes a Non-U.S. Government Official, Distributor agrees to make immediate written disclosure to Supplier. Upon such an event, this Agreement will become subject to immediate termination by Supplier.
Government Official. As used in this Section, the term "
Government Official. No Governmental Entity is investigating or has since January 1, 2015 conducted, initiated or, to the knowledge of the Company, threatened in writing any investigation of the Company or any of the Company Subsidiaries or any of their respective officers, directors or employees in connection with an alleged or possible violation of any Anti-Corruption Law.
Government Official. (a) any official or employee of any government, or any agency, ministry, or department of a government (at any level);
Government Official includes the following: (a) officers and employees of any national, regional, local or other Government; (b) officers or employees of companies in which a Government owns an interest; (c) any private person acting in an official capacity for or on behalf of any Government or Governmental Entity (such as a consultant retained by a government agency); (d) candidates for political office at any level; (e) political parties and their officials; or (f) officers, employees or official representatives of public (quasi-governmental) international organizations (including the United Nations, World Bank or International Monetary Fund).
Government Official. As used in this Agreement, “Government Official” includes (1) any elected or appointed non-US Government official (eg, a legislator or a member of a non-US Government ministry), (2) any employee or individual acting for or on behalf of a non-US Government official, non-US Government agency, or enterprise performing a function of, or owned or controlled by, a non-US Government (eg, a healthcare professional employed by a non-US Government hospital
Government Official. 4.6(b) Agreement .....................................